Today is 01/24/2019Homepage | Feedback | Vietnamese  
Search
Link
         Vietnam Public-Utility Telecommunication Service Fund is a State financial institution under Ministry of Posts and Telematics, being established and operates according to Decision No. 191/2004/QD-TTg of Prime Minister to support the implementation of State’s policies on provision of public-utility tele-communication service in the whole country.
In order to create good conditions for looking up and updating documents as well as for transactions of agencies, units, organizations and individuals having activities relating to public-utility telecommunication service fund; Vietnam Public-Utility Telecommunication Service Fund co-ordinates with Post Publishing House to publish the book “Legal documents regulating the organization and operation of Vietnam Public-Utility Telecommunication Service Fund”.

          The contents of the book include: Decision No. 191/2004/QD-TTg dated November 8, 2004 of Prime Minister on establishment, organization and operation of Vietnam Public-utility Telecommunication service Fund; Decision No. 74/2006/QD-TTg dated April 7, 2006 of Prime Minister approving Program on provision of public-utility telecommunications service up to 2010; Circular No.110/2005/TT-BTC of December 8, 2005 of Ministry of Finance providing guidance on accounting for, collection and payment of financial contributions to Vietnam Public-Utility Telecommunications Service Fund; Circular No. 67/2006/TT-BTC of July 18, 2006 providing guidance for the implementation of the financial management regime applicable to the Vietnam Public Utility Telecommunications Service Fund; Decision No. 07/2005/QD-BBCVT of April 25, 2005 of Minister of Ministry of Posts and Telematics on promulgation of the Charter on Operation and Organization of Vietnam Public Utility Telecommunication Service Fund; Decision No. 41/2006/QD-BBCVT of September 19, 2006 on publicizing the areas provided with public-utility telecommunication service up to 2010; Decision No. 43/2006/QD-BBCVT of November 2, 2006 on the list of public-utility telecommunication service; and Circular No. 05/2006/TT-BBCVT of November 6, 2006 of Ministry of Posts and Telematics Guiding the implementation of Program on provision of public-utility telecommunications service up to 2010 etc.

Print page   Send to friend   Feedback
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Giấy phép thiết lập Website số 112/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 20/03/2008
Bản quyền thuộc Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích Việt Nam, Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 đường Trần Duy Hưng, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.32115350; 024.32115360  - Fax: 84.4.3.9446769
Cơ cấu tổ chức
VBPQ VTCI
VB VTF ban hành
Tin trong nước
Tin thế giới
Khoa học - Kỹ thuật
Công khai tài chính
Tin viễn thông công ích
Giới thiệu các Sở TT&TT
Tổ chức quốc tế
VTCI Quốc tế
Văn bản HTQT
Đoàn Thanh niên
Thông báo