Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Thông tin viễn thông đã rộng khắp, ngoài những dịch vụ cơ bản, nhu cầu thông tin đến vùng núi, vùng sâu, vùng xa vẫn còn rất lớn. Chủ trương của Đảng và Nhà nước là phát triển cân đối hài hòa giữa các vùng miền, nên cần tập chung  đầu tư ngay từ ban đầu.Vì thế việc phát triển viễn thông, bưu chính, công nghệ thông tin ở vùng sâu vùng xa là đòi hỏi căn bản lớn. Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cùng với các doanh nghiệp cần nghiên cứu khẩn trương và đưa chương trình cung cấp dịch vụ VTCI vào trong thời gian tới.

Chương trình viễn thông công ích là chính sách lớn trong lĩnh vực viễn thông, thể hiện vai trò điều tiết và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, miền núi, hải đảo, nó đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện chương trình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của Quốc gia.

Toàn cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích toàn diện của Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp, Hiệp hội đã đóng góp một phần rất quan trọng vào kết quả chung trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước trong năm qua. Năm 2015 là năm bản lề, là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của dân tộc, năm Đại hội các cấp, nên cần tạo được sự đồng thuận, phát huy sáng kiến, phát triển trí tuệ của toàn dân, toàn ngành, để tạo động lực mới để đất nước vượt lên nhanh hơn, chắc hơn, thu hẹp khoảng cách với các nước trong khu vực và thế giới Trong đó, ngành TT&TT có trách nhiệm nặng nề, Bởi vậy, chúng ta cần chú trọng công tác đấu tranh chống lại những thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật và bất lợi, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Ngành Thông tin và Truyền thông cùng toàn bộ hệ thống chính trị kiên quyết đấu tranh và ngành phải tích cực hơn trong việc chủ động cung cấp thông tin đúng, chuẩn xác, kêu gọi các ngành, các cấp chú trọng việc chủ động cung cấp thông tin.

Bản quyền thuộc Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích Việt Nam
Điện thoại: 84.4.9446708 Fax: 84.4.9454421