CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ
- Quỹ từ thiện của Chủ tịch tập đoàn Microsoft Bill Gates và Vợ - Bill & Melinda Gates Foundation
- Tập đoàn Intel - Phối hợp tổ chức thực hiện tìm hiểu và nghiên cứu Công nghệ Wimax
- Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ - USAID
- Và một số tổ chức khác.
Bản quyền thuộc Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích Việt Nam
Điện thoại: 84.4.9446708 Fax: 84.4.9454421