Thứ năm, 12/04/2012, 14:54 GMT+7
Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam công khai tài chính theo Quyết định 1130/QĐ-BTTTT ngày 14/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Số liệu tài chính đến năm 2010)
Thực hiện quyết định 1130/QĐ-BTTTT ngày 14/08/2009 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế công khai tài chính của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam, Quỹ tiến hành công khai số liệu tài chính đến năm 2010 như sau:

1. Kinh phí đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam. Xem tại biểu mẫu 01/CKTC.
2. Kinh phí hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích. Xem tại biểu mẫu 02/CKTC.
3. Các dự án đầu tư vay vốn ưu đãi của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam. Xem tại biễu mẫu 03/CKTC.
4. Vốn điều lệ của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam. Xem tại biểu mẫu 04/CKTC.
5. Các khoản tài trợ, viện trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam. Xem tại biểu mẫu 05/CKTC

VTF

Trang in  Gửi cho bạn bè  Gửi ban biên tập  Ý kiến của bạn