Văn bản QPPL: 180/2016/TT-BTC
Số hiệu 180/2016/TT-BTC
Trích yếu nội dung Quyết định cơ chế tài chính để đảm bảo hoạt động thường xuyên và chi đầu tư cơ sở vật chất của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Ban Quản Lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và chi cho hoạt động quản lý Chương trình viễn thồn công ích
Chi tiết văn bản
Ngày ban hành 02/11/2016
Ngày hiệu lực 02/11/2016
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký duyệt Huỳnh Quang Hải - Thứ trưởng
Tệp đính kèm