Trang chủ / Công khai Ngân sách / Công khai số liệu quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2022

Công khai số liệu quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2022

9:57 sáng 07/02/2024

Công khai số liệu quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2022 của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

QĐ công khai QT NSNN 2022