Tin tức an toàn thông tin

Phát triển nguồn nhân lực ATTT giải pháp không đơn thuần chỉ là đào tạo

15:12 30/08/2022

Thế giới ngày nay đặc biệt quan tâm vấn đề tấn công mạng. Vi phạm bảo mật có thể gây...

Sẽ xử phạt công khai nhà mạng không xử lý SIM rác

15:02 30/08/2022

Lãnh đạo Bộ TT-TT khẳng định cần phải sạch thông tin thuê bao để tránh gây hệ lụy cho xã...

Chuyển đổi số thiếu sự tính toán sẽ là “con dao 2 lưỡi”

14:31 15/07/2022

Việc gấp rút thực hiện chuyển đổi số thiếu sự tính toán làm tăng nguy cơ vi phạm dữ liệu...

Tôn vinh sản phẩm, giải pháp an toàn thông tin mạng

01:47 13/06/2021

Ngày 2/12/2020, tại Hà Nội, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với Cục...

An toàn thông tin: Cần biến những năng lực đơn lẻ thành năng lực tổng thể

01:31 13/06/2021

Ngày 2/12/2020, tại Hà Nội, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với Cục...

Hội nghị phối hợp công tác về ATTT không gian mạng

01:30 13/06/2021

Ngày 2/12/2020, tại Hà Nội, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với Cục...

Việt Nam phải bảo vệ được chủ quyền và sự thịnh vượng quốc gia trên không gian mạng

01:24 13/06/2021

Ngày 2/12/2020, tại Hà Nội, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với Cục...