Tin nổi bật

Bộ TT&TT khẩn trương thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

08:58 07/03/2022

(Mic.gov.vn) -Sáng ngày 03/03/2022, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị lấy...

Tài liệu Hội nghị lấy ý kiến nội dung hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

16:07 01/03/2022

Danh sách tài liệu Hội nghị lấy ý kiến nội dung hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch...

Việt Nam và Singapore đẩy mạnh hợp tác về kinh tế số

12:21 28/02/2022

(Mic.gov.vn) -Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin...

Kế hoạch triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 theo Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ

12:12 28/02/2022

Ngày  23 tháng 02 năm 2022 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long đã ký Quyết định...

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

14:02 18/01/2022

Ngày 31/12/2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 2269/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cung cấp...

Hội nghị tổng kết Chương trình cung cấp Dịch vụ Viễn thông công ích đến năm 2020

10:40 23/07/2021

(Mic.gov.vn) – Sáng ngày 23/7/2021, tại Hà Nội, Qũy Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đã tổ chức...

Bộ TT&TT tổ chức Sơ kết công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm 2021

08:38 19/07/2021

(Mic.gov.vn) –  Ngày 16/7/2021, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị trực tuyến...

Phát biểu của BT Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

07:31 19/07/2021

(Mic.gov.vn) Ngày 16/7/2021, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác TT&TT 6 tháng...

Tài liệu Hội nghị Tổng kết Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

07:20 19/07/2021

Danh sách các Tài liệu Hội nghị Tổng kết Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến...

Bộ TT&TT ra quân phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

01:30 13/06/2021

Ngày 2/12/2020, tại Hà Nội, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với Cục...