Thông báo

Bổ sung báo giá cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất tại các khu vực khó khăn được phổ cập DVVT đến năm 2025

14:29 26/09/2023

           Ngày 15/9/2023, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam có công văn số 562/VTF-TCHC đề...

Báo giá cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông đến năm 2025

09:27 18/09/2023

Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam trân trọng mời các Doanh nghiệp viễn thông có năng lực...

Công bố danh sách các thôn thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông thực hiện đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

10:52 15/09/2023

Ngày 06/6/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 969/QĐ-BTTTT Công bố danh sách các thôn thuộc...

Danh sách các thôn thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông thực hiện đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

16:28 08/06/2023

Ngày ngày 06/6/2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 969/QĐ-BTTTT công bố Danh...

Mời báo giá dịch vụ tư vấn khảo sát thiết kế mẫu và xây dựng dự toán

14:12 19/07/2022

Thực hiện Quyết định số 1362/QĐ-BTTTT ngày 08/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Quỹ dịch vụ...

Thanh lý tài sản năm 2021

14:05 03/11/2021

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Hội đồng thanh lý tài sản năm 2021 của Quỹ tổ chức bán...

Công khai số liệu quyết toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2020

09:59 21/10/2021

Công khai số liệu quyết toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2020   QD-cong-khai-QT-2020