Thông báo

Mời báo giá dịch vụ tư vấn khảo sát thiết kế mẫu và xây dựng dự toán

14:12 19/07/2022

Thực hiện Quyết định số 1362/QĐ-BTTTT ngày 08/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Quỹ dịch vụ...

Thanh lý tài sản năm 2021

14:05 03/11/2021

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Hội đồng thanh lý tài sản năm 2021 của Quỹ tổ chức bán...

Công khai số liệu quyết toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2020

09:59 21/10/2021

Công khai số liệu quyết toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2020   QD-cong-khai-QT-2020