Văn bản QPPL
Số hiệu:
Hình thức văn bản:

Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:

Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành:

Trích yếu nội dung:


Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
670/BTTTT-KHTC Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Viễn thông hướng dẫn tạm thời thực hiện một số nội dung của Chương trình CCDVVTCI đến năm 2025 02/03/2022
1528/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam 23/10/2014
11/2014/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Cơ cấu tổ chức Về tổ chức và hoạt động của Qũy Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam 27/01/2014
186/2007/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Cơ cấu tổ chức Về việc sửa đổi Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam 03/12/2007
191/2004/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Cơ cấu tổ chức Quyết định của thủ tướng chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam 08/11/2004