Thông báo Công khai

Công khai số liệu quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2022

09:57 07/02/2024

Công khai số liệu quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2022 của Quỹ Dịch vụ viễn thông...

Danh sách đơn vị được nhận hỗ trợ tại tỉnh Bắc Giang

12:24 24/01/2024

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm ý tế xã, điểm...

Danh sách đơn vị được nhận hỗ trợ tại tỉnh Bình Định

12:21 24/01/2024

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm ý tế xã, điểm...

Danh sách đơn vị được nhận hỗ trợ tại tỉnh Phú Yên

10:37 17/01/2024

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm ý tế xã, điểm...

Danh sách đơn vị được nhận hỗ trợ tại tỉnh Đắk Nông

15:59 16/01/2024

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm ý tế xã, điểm...

Danh sách đơn vị được nhận hỗ trợ tại tỉnh Quảng Nam

15:36 16/01/2024

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm ý tế xã, điểm...

Danh sách đơn vị được nhận hỗ trợ tại tỉnh Thanh Hóa

15:33 16/01/2024

anh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm ý tế xã, điểm...

Danh sách các đơn vị nhận hỗ trợ tại tỉnh Khánh Hòa

15:28 16/01/2024

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm ý tế xã, điểm...

Danh sách đơn vị được nhận hỗ trợ tại tỉnh Thừa Thiên Huế

15:23 16/01/2024

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm ý tế xã, điểm...

Danh sách các đơn vị nhận hỗ trợ tại Tỉnh Phú Yên

10:25 16/01/2024

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế, điểm cung...

1 2 8