Thông báo Công khai

Lập Kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích năm 2024 của các Doanh nghiệp viễn thông

14:00 13/11/2023

THÔNG BÁO Căn cứ điểm b, khoản 6, Điều 36 Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2023 của Bộ trưởng Bộ...

Bổ sung báo giá cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất tại các khu vực khó khăn được phổ cập DVVT đến năm 2025

14:29 26/09/2023

           Ngày 15/9/2023, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam có công văn số 562/VTF-TCHC đề...

Báo giá cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông đến năm 2025

09:27 18/09/2023

Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam trân trọng mời các Doanh nghiệp viễn thông có năng lực...

Công bố danh sách các thôn thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông thực hiện đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

10:52 15/09/2023

Ngày 06/6/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 969/QĐ-BTTTT Công bố danh sách các thôn thuộc...

Danh sách các đơn vị nhận hỗ trợ tại Tỉnh Ninh Thuận

14:26 09/08/2023

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế, điểm cung...

Danh sách các đơn vị nhận hỗ trợ tại tỉnh Tiền Giang

14:19 09/08/2023

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế, điểm cung...

Danh sách các đơn vị nhận hỗ trợ tại tỉnh Bình Phước

14:16 09/08/2023

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế, điểm cung...

Danh sách các đơn vị nhận hỗ trợ tại tỉnh Tuyên Quang

14:14 09/08/2023

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế, điểm cung...

Danh sách các đơn vị nhận hỗ trợ tại tỉnh Tiền Giang

10:52 09/08/2023

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế, điểm cung...

1 2 6