Trang chủ / Hoạt động - Sự kiện / Phấn đấu mỗi gia đình có 1 đường cáp quang tốc độ cao

Phấn đấu mỗi gia đình có 1 đường cáp quang tốc độ cao

10:33 sáng 24/10/2022

Chính phủ  giao Bộ TT&TT chủ trì thúc đẩy thực hiện mục tiêu phấn đấu mỗi người dân có 01 máy điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình có 01 đường internet cáp quang tốc độ cao…

cáp quang tốc độ cao
Ảnh minh họa

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chỉ đạo thúc đẩy thực hiện mục tiêu phấn đấu mỗi người dân có 01 máy điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình có 01 đường internet cáp quang tốc độ cao theo tinh thần Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14/7/2020 của Chính phủ;

Đồng thời, thúc đẩy các địa phương tăng tỷ lệ người dân nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tuyến; thúc đẩy chương trình đưa người dân lên môi trường số.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện việc thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại xã để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an ninh trật tự.

Cùng với đó, tổ chức Hội nghị toàn quốc về truyền thông chính sách; đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nhất là chủ động truyền thông chính sách của các cơ quan nhà nước, bộ, ngành, địa phương, nhằm tạo đồng thuận xã hội, kịp thời ngăn chặn, xử lý khủng hoảng truyền thông, khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, tạo đồng thuận, niềm tin xã hội; kịp thời ngăn chặn tin giả, tin xấu, độc chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ chính quyền nhân dân…

Theo VnMedia.vn