Trang chủ / Thông tin thống kê / Việt Nam đã có gần 82 triệu thuê bao băng rộng di động

Việt Nam đã có gần 82 triệu thuê bao băng rộng di động

10:14 sáng 24/10/2022

Nếu giữ tốc độ tăng trưởng trung bình 0,9% của 9 tháng đầu năm 2022, dự kiến đến cuối năm 2022 đạt mục tiêu đặt ra.

Thuê bao băng rộng cố định ước đạt 20,73 triệu thuê bao (21,04 thuê bao/100 dân) tăng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng ổn định 0,5-1%/tháng; ước đến cuối năm 2022 đạt 21,7 triệu thuê bao; tương đương 22 thuê bao/100 dân; đạt kế hoạch năm 2022.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thuê bao băng rộng di động đạt 81,8 triệu (83 thuê bao/100 dân) tăng 20,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu giữ tốc độ tăng trưởng trung bình 0,9% của 9 tháng đầu năm 2022 thì đến cuối năm 2022 đạt mục tiêu đặt ra.

Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang tháng 9/2022 ước tính tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Khả năng năm 2022 đạt xấp xỉ mục tiêu đề ra là 75% tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang.

Tốc độ truy nhập Internet (theo speedtest) của băng rộng cố định 80,3 Mbps (tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2021), tốc độ download BRCĐ tiếp tục tăng lên và ổn định cho thấy tốc độ truy nhập Internet BRCĐ của Việt Nam đang ở mức cao so với mặt bằng chung của thế giới (xếp thứ 44 và cao hơn mặt bằng chung của thế giới là 69,14 Mbps).

Tốc độ truy nhập Internet băng rộng di động đang ổn định (xếp thứ 45 và cao hơn so với mặt bằng chung của thế giới là 30,79 Mbps).

Theo Vnmedia.vn