admin

Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin Thế giới: “Sáng tạo số vì mục tiêu phát triển bền vững”

09:09 15/05/2024

Đó là chủ đề Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin Thế giới – 17/5 năm 2024. Ngày Viễn...

IPv6 là hạ tầng nền tảng cho chuyển đổi số quốc gia

09:44 15/04/2024

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng tại Hội nghị triển khai Kế hoạch chuyển...

“Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

09:40 15/04/2024

Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã...

Người đứng đầu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm cá nhân về SIM rác

09:26 15/04/2024

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu “xử lý triệt để vấn đề SIM rác. Chủ...

Những điểm mới của hạ tầng viễn thông Việt Nam trong năm 2030

14:53 12/03/2024

Theo quy hoạch Hạ tầng Thông tin và Truyền thông thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050, hạ tầng viễn...

Từ ngày 01/3/2024, điện thoại 2G không có chứng nhận hợp quy sẽ không thể sử dụng tại Việt Nam

14:48 12/03/2024

Tiếp tục triển khai lộ trình dừng công nghệ 2G, phổ cập điện thoại thông minh để thúc đẩy kinh...

Đề xuất quy định về hoạt động bán buôn trong viễn thông

14:45 12/03/2024

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết hoạt động bán buôn trong...

Sẽ đấu giá ba khối băng tần 5G

14:40 12/03/2024

Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia, đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử...

Quy định mới về quản lý tài nguyên Internet

14:37 12/03/2024

Bộ TT&TT đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về quản...

Công khai số liệu quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2022

09:57 07/02/2024

Công khai số liệu quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2022 của Quỹ Dịch vụ viễn thông...