Trang chủ / Hoạt động - Sự kiện / Bộ TT&TT hướng dẫn triển khai chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Bộ TT&TT hướng dẫn triển khai chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

2:42 chiều 15/12/2022
Chiều ngày 7/12/2022 tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến hướng dẫn triển khai chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long đã tới dự và phát biểu khai mạc hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT, Bộ Quốc phòng; Các Sở TT&TT; Các doanh nghiệp viễn thông…

u13_5.jpg

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long phát biểu tại hội nghị

Ngày 31/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, ban hành Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 tại Quyết định số 2269/QĐ-TTg, đặc biệt có 02 nội dung của Chương trình cũng được đưa vào Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết số 11/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khẩn trương phối hợp với các bộ liên quan, các địa phương và các doanh nghiệp xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Chương trình; chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Bộ đề xuất, tham mưu trình Bộ ban hành các văn bản, quyết định hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ viễn thông công ích, thiết kế tiêu chuẩn, suất đầu tư, mức hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và duy trì công trình hạ tầng viễn thông và mức hỗ trợ sử dụng các dịch vụ viễn thông công ích.

Ngoài ra, một trong những mục tiêu quan trọng đến năm 2025 sẽ hỗ trợ cho 800.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách,… trang bị thiết bị đầu cuối phục vụ học tập, thông tin liên lạc.

Khẩn trương nghiên cứu các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình CCDVVTCI đến 2025

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long cho biết, chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích là một chính sách xã hội quan trọng của Đảng, Nhà nước, được thực hiện nhằm hỗ trợ người dân trên mọi miền của đất nước được tiếp cận và sử dụng dịch vụ viễn thông thiết yếu; hỗ trợ người nghèo và một số tổ chức như trường học, bệnh viện được sử dụng các dịch vụ viễn thông phổ cập với giá cước ưu đãi, giúp giảm khoảng cách số, đem lại lợi ích về an sinh xã hội tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới hải đảo, đảm bảo thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh trật tự và chủ quyền biển, đảo của tổ quốc.

Từ năm 2006 đến nay, việc cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được thực hiện theo các chương trình do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bao gồm Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010; Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. Như vậy, cùng với các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm của Nhà nước, chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cũng được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh phù hợp với từng thời kỳ phát triển của đất nước.

u14_3.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh, từ ngày 01/01/2023, hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 đều phải được triển khai thực hiện theo các văn bản, quy trình, thủ tục. Vì vậy, các doanh nghiệp viễn thông, các Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan quản lý khác tại địa phương, các cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tích cực, khẩn trương tiếp tục nghiên cứu các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025, triển khai ngay các nội dung đã được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn, trong đó đặc biệt lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Đối với các doanh nghiệp, Thứ trưởng yêu cầu lập kế hoạch và dự toán kinh phí cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đồng thời với việc đề xuất giá dịch vụ viễn thông công ích cho các năm 2023, 2024 và 2025; Lập danh sách và số lượng các khu vực được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích từ đầu năm 2021 đến ngày 31/8/2022 cùng với báo cáo chi phí đầu tư, duy trì hạ tầng viễn thông; Chuẩn bị các điều kiện để tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ viễn thông tại các khu vực đến ngày 31/8/2022 chưa được cung cấp dịch vụ viễn thông;

Đối với các Sở Thông tin và Truyền thông: Tham mưu cho Ủy ban nhân nhân các tỉnh, thành phố trong việc chỉ đạo các doanh nghiệp tham gia phát triển hạ tầng và cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn; Nhanh chóng xác nhận khối lượng thực hiện của các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sớm nhận được kinh phí hỗ trợ của Chương trình;

Cuối cùng, đối với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng chỉ đạo khẩn trương xây dựng thiết kế tiêu chuẩn, suất đầu tư, mức hỗ trợ đầu tư, duy trì công trình hạ tầng viễn thông; Tích cực làm việc với Bộ Tài chính để thống nhất trước khi ban hành giá dịch vụ viễn thông công ích; Xây dựng mức hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng các dịch vụ viễn thông công ích; Xây dựng hệ thống thông tin quản lý các đối tượng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông công ích; Lập kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông tại các khu vực đến ngày 31/8/2022 chưa được cung cấp dịch vụ viễn thông, hoàn thành việc thực hiện trước Quý 4 năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo viên trình bày các nội dung: Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025; Hướng dẫn công tác quy trình, thủ tục ký hợp đồng đặt hàng, công tác xác nhận, nghiệm thu, tạm ứng, thanh toán khối lượng thực hiện. Đồng thời cũng chia sẻ những vướng mắc, khó khăn, kinh nghiệm trong thực tế triển khai để các cơ quan liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, giải đáp.

(Mic.gov.vn)