Trang chủ / Hoạt động - Sự kiện / Bộ TT&TT nhắn tin tới người dân về các ưu đãi của Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Bộ TT&TT nhắn tin tới người dân về các ưu đãi của Ngày Chuyển đổi số quốc gia

10:10 sáng 24/10/2022
Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 379/CVT – PTHT ngày 5/10/2022 về việc hỗ trợ nhắn tin đến toàn dân thông báo về thụ hưởng các chương trình ưu đãi hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

z3779879829901-7cef1bc8a984e426be4e43d15397f7f1.jpg

Tin nhắn thông báo của Bộ TT&TT

Nhằm thông báo cho mọi người dân được biết và thụ hưởng các chương trình ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số của các tổ chức, doanh nghiệp hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Viễn thông đề nghị các doanh nghiệp căn cứ điều kiện kỹ thuật nghiệp vụ, năng lực hệ thống thiết bị trong quá trình hoạt động để xem xét hỗ trợ nhắn tin tuyên truyền với nội dung sau:

1. Tiêu đề tin nhắn: Bo TT&TT.

2. Phạm vi nhắn tin: toàn quốc.

3. Thời gian, tần xuất nhắn tin: 02 lần (01 lần vào lúc 10h10p ngày 06/10/2022 và 01 lần vào lúc 10h10p ngày 10/10/2022).

4. Nội dung tin nhắn: Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số. Chi tiết tại địa chỉ: https://dx.gov.vn

Trước đó, tại phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban đã nhấn mạnh, chuyển đổi số tác động tới mọi người dân, vì vậy phải lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực cho chuyển đổi số. Mọi chính sách đều hướng về người dân và người dân cần tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Như vậy, chuyển đổi số mới mang tính toàn dân và toàn diện, mới mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Trên cơ sở đó, ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về ngày chuyển đổi số quốc gia, lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày chuyển đổi số quốc gia.

(Mic.gov.vn)