Trang chủ / Hoạt động - Sự kiện / Bộ TT&TT phổ biến kiến thức QPAN cho người dân khu vực biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2022

Bộ TT&TT phổ biến kiến thức QPAN cho người dân khu vực biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2022

2:44 chiều 28/09/2022
Sáng ngày 28/9/2022, tại huyện Thanh Chương, Nghệ An, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho người dân ở khu vực biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2022. Năm nay là năm thứ tư Bộ TT&TT và Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho người dân ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Tham dự có đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ – Bộ TT&TT, đại diện lãnh đạo huyện Thanh Chương, đại diện các tổ chức chính trị xã hội, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận và các thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh của huyện biên giới Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

20220928-pg1-TCCB.jpg

Ông Phạm Hùng Sinh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ TT&TT phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Hùng Sinh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ nhận định, lãnh thổ quốc gia bao gồm vùng đất, vùng trời, vùng biển là thiêng liêng, bất khả xâm phạm; trong đó, khu vực biên giới và biển, đảo là địa bàn chiến lược, có vị trí đặc biệt quan trọng cả về kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới, biển, đảo là vấn đề chiến lược, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết trong tình hình mới.

Do đó, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh có vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong thời kỳ mới của cách mạng nước ta.

20220928-pg1-tc.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Bộ TT&TT phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương tổ chức Hội nghị nhằm phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 và người dân huyện Thanh Chương của tỉnh Nghệ An gồm những vấn đề cơ bản về quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quốc phòng, an ninh và các vấn đề có liên quan đến quốc phòng, an ninh của đất nước.

Để công tác giáo dục quốc phòng, an ninh ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và độ vững chắc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cần phải tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng của địa bàn biên giới và biển, đảo; yêu cầu, mục tiêu, giải pháp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Trên cơ sở đó, tạo sự đồng thuận xã hội, thống nhất chủ trương, hành động trong hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, nhất là các địa phương biên giới và biển, đảo. Cần nắm vững tư tưởng, phương châm chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân là tăng cường tiềm lực mọi mặt, cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, trong điều kiện các địa phương ở khu vực biên giới và biển, đảo còn gặp nhiều khó khăn, thì sự kết hợp đó lại càng quan trọng và cấp thiết. Đó là sự kết hợp mang tính lưỡng dụng, nhằm cả mục tiêu xây dựng quốc phòng và mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ khẳng định.

Mic.gov.vn