Hoạt động – Sự kiện

Bộ TT&TT hướng dẫn triển khai chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

14:42 15/12/2022

Chiều ngày 7/12/2022 tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến hướng dẫn...

Triển khai thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 từ ngày 01/01/2023

15:28 14/12/2022

Ngày 28/10/2022 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 14/2022/TT-BTTTT quy định danh mục, chất lượng...

Công khai số liệu quyết toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2021

14:53 14/12/2022

Công khai số liệu quyết toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2021   QD CONG KHAI QT 2021

Thông tư quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

16:02 03/11/2022

Ngày 28/10/2022 Bộ Thông tin Truyền thông đã Ban hành Thông tư quy định danh mục, chất lượng dịch vụ...

Mạng riêng 5G nên dùng để phục vụ người dân, phát triển kinh tế

10:42 24/10/2022

Các quốc gia đang phát triển tận dụng 5G và mạng riêng 5G để phát triển kinh tế, phục vụ...

Phấn đấu mỗi gia đình có 1 đường cáp quang tốc độ cao

10:33 24/10/2022

Chính phủ  giao Bộ TT&TT chủ trì thúc đẩy thực hiện mục tiêu phấn đấu mỗi người dân có 01...

Bộ TT&TT nhắn tin tới người dân về các ưu đãi của Ngày Chuyển đổi số quốc gia

10:10 24/10/2022

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 379/CVT...

Phát triển 5G nhằm thu hẹp khoảng cách nông thôn và thành thị

09:56 24/10/2022

Chiều ngày 11/10/2022, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã tổ chức Hội nghị ASEAN...

“Mọi chính sách hướng đến người dân và phải có công dân số”

14:13 30/09/2022

Nhấn mạnh quan điểm mọi chính sách hướng đến người dân và phải có công dân số, Thủ tướng Phạm...