Trang chủ / Hoạt động - Sự kiện / Danh sách các thôn thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông thực hiện đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Danh sách các thôn thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông thực hiện đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

4:28 chiều 08/06/2023

Ngày ngày 06/6/2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 969/QĐ-BTTTT công bố Danh sách các thôn thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông thực hiện đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Quyet dịnh so 969/QD-BTTTT

Danh sach thon thuoc khu vuc kho khan