Trang chủ / Danh sách các đơn vị đã được nhận hỗ trợ / Danh sách đơn vị được nhận hỗ trợ tại tỉnh Bình Định

Danh sách đơn vị được nhận hỗ trợ tại tỉnh Bình Định

12:21 chiều 24/01/2024
Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm ý tế xã, điểm cung cấp dich vụ Internet băng rộng đã được nhận hỗ trợ từ Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 tại tỉnh Bình Định  (VNPTvà Viettel)