Trang chủ / Danh sách các đơn vị đã được nhận hỗ trợ / Danh sách các đơn vị nhận hỗ trợ tại Tỉnh Phú Yên

Danh sách các đơn vị nhận hỗ trợ tại Tỉnh Phú Yên

10:25 sáng 16/01/2024

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế, điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư đủ điều kiện nhận hỗ trợ sử dụng Dịch vụ Internet băng rộng cố định mặt đất (VNPT Phú Yên)

Phú Yên Viettel th 6 xac_nhan_VTCI_Viettel_thang_6-2023_202307241633299998619

Phu Yên Viettel th7,8,9 xac_nhan_vtci_Viettel_Quy_3-2023_202310161441428089915

Phú Yên Vnpt th7,8,9xac_nhan_dang_ky_VTCI_VNPT_quy_32023_202307311716205034456

Phú Yên Vnpt 10,11,12xac_nhan_dang_ky_VTCI_VNPT_quy_42023signedsignedsignedsigned_202310201632522521209