Văn bản CĐĐH
Số hiệu:
Hình thức văn bản:

Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:

Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành:

Trích yếu nội dung:


Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1122/QĐ-BTTTT Chính phủ Pháp lệnh Xuất bản Nghị định Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước 09/04/2020