Trang chủ / Hoạt động - Sự kiện / Sẽ đấu giá ba khối băng tần 5G

Sẽ đấu giá ba khối băng tần 5G

2:40 chiều 12/03/2024
Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia, đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện (VTĐ) (Tổ chức đấu giá tài sản) vừa có các thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ với các khối băng tần B1 (2500-2600 MHz); C2 (3700 – 3800 MHz) và C3 (3800 – 3900 MHz).

bang-tan-mang-800x450.jpg

Ngày 17/01/2024, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã phê duyệt Quyết định số 47/QĐ-BTTTT về Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ đối với băng tần 2500 – 2600 MHz và băng tần 3700 – 3900 MHz cho hệ thống thông tin di động (TTDĐ) mặt đất theo tiêu chuẩn IMT.

Theo đó, khối băng tần B1 (2500 – 2600 MHz) được quy hoạch để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-Advandced và các phiên bản tiếp theo, sử dụng phương thức song công phân chia theo thời gian (TDD) theo Thông tư số 18/2020/TT-BTTTT ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống TTDĐ IMT của Việt Nam.

Khối băng tần C2 (3700 – 3800 MHz) được quy hoạch để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-2020 và các phiên bản tiếp theo, sử dụng phương thức TDD theo Thông tư số 13/2023/TT-BTTTT ngày 23/11/2023 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về Quy hoạch băng tần 3560 – 4000 MHz cho hệ thống TTDĐ mặt đất công cộng IMT của Việt Nam.

Khối băng tần C3 (3800-3900 MHz) được quy hoạch để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-2020 và các phiên bản tiếp theo, sử dụng phương thức TDD theo Thông tư số 13/2023/TT-BTTTT ngày 23/11/2023 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về Quy hoạch băng tần 3560 – 4000 MHz cho hệ thống TTDĐ mặt đất công cộng IMT của Việt Nam.

Doanh nghiệp trúng đấu giá được cấp giấy phép sử dụng băng tần với thời hạn 15 năm.

Điều kiện sử dụng băng tần áp dụng cho các DN được cấp phép sử dụng các khối băng tần gồm: (1) Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 18/2020/TT-BTTTT ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT và các nội dung của giấy phép sử dụng băng tần; (2) Tuân thủ các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan về thiết bị thu phát VTĐ, an toàn bức xạ VTĐ và tương thích điện từ trường; (3) Phối hợp với tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép ở băng tần liền kề trong việc sử dụng tần số VTĐ và phòng tránh nhiễu có hại; (4) Tuân thủ kết quả phối hợp quốc tế về tần số VTĐ tại khu vực biên giới để tránh nhiễu có hại. (5) Thực hiện các quy định khác của Luật Tần số VTĐ, Luật Viễn thông và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Giá khởi điểm của khối bằng tần B1 (2500 – 2600 MHz)

Giá khởi điểm của vòng đấu giá số 01 đối với khối băng tần B1 (2500-2600 MHz) là: 3.983.257.500.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Ba nghìn chín trăm tám mươi ba tỷ, hai trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng).

Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá trả cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề.

Bước giá áp dụng tại cuộc đấu giá khối băng tần B1 (2500-2600 MHz) là 50.000.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).

Giá khởi điểm của khối băng tần C2 (3700-3800 MHz):

Giá khởi điểm của vòng đấu giá số 01: 1.956.892.500.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Một nghìn chín trăm năm mươi sáu tỷ, tám trăm chín mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng).

Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá trả cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề.

Bước giá áp dụng tại cuộc đấu giá khối băng tần C2 (3700-3800 MHz) là 25.000.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng).

Giá khởi điểm đấu giá khối băng tần C3 (3800-3900 MHz)

Giá khởi điểm của vòng đấu giá số 01: 1.956.892.500.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Một nghìn chín trăm năm mươi sáu tỷ, tám trăm chín mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng).

Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá trả cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề.

Bước giá áp dụng tại cuộc đấu giá khối băng tần C3 (3800 – 3900 MHz) là 25.000.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng).

Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá

Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá là tổ chức đã được Bộ trưởng Bộ TT&TT cấp Giấy xác nhận đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá đối với tài sản là quyền sử dụng tần số VTĐ được quy định tại Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ đối với băng tần 2500 – 2600 MHz và băng tần 3700-3900 MHz được phê duyệt tại Quyết định số 47/QĐ-BTTTT ngày 17/01/2024 của Bộ trưởng Bộ TT&TT; đã mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và đã thực hiện nộp tiền đặt trước theo quy định tại Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Đối với quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần B1 (2500-2600 MHz): Từ ngày 23/02/2024 đến 17h00 ngày 05/3/2024.

Đối với Quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C3 (3800-3900 MHz): Từ ngày 23/02/2024 đến 17h00 ngày 11/3/2024.

Đối với Quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C2 (3700-3800 MHz): Từ ngày 23/02/2024 đến 17h00 ngày 15/3/2024.

Địa điểm bán hồ sơ mời và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở  Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia hoặc gửi hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua đường bưu điện đến trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia (Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Tiền hồ sơ và khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Số tiền bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn/một bộ hồ sơ)

Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá: Đối với khối băng tần B1 là 200.000.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng); Khối băng tần C2,C3 là 100.000.000.00 ( Số tiền bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)

Phương thức nộp tiền đặt trước: nộp tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia; Số tài khoản: 21210002353333 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tây Hồ.

Nội dung chuyển khoản: Tên doanh nghiệp tham gia đấu giá, Mã số doanh nghiệp, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá đối với khối băng tần B1 (2500-2600 MHz) hoặc C2 (3700-3800 MHz) và C3 (3800-3900 MHz).

Đối với quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần B1 (2500-2600 MHz): Trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, chậm nhất là 17h00 ngày 07/3/2024.

Đối với Quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C3 (3800-3900 MHz): Trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, chậm nhất là 17h00 ngày 13/3/2024.

Đối với Quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C2 (3700-3800 MHz): Trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, chậm nhất là 17h00 ngày 18/3/2024.

Hình thức đấu giá, phương thức và cách thức tổ chức đấu giá

Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên.

Cách thức tổ chức đấu giá: Việc bỏ phiếu trả giá được tiến hành nhiều vòng cho đến khi không còn DN trả giá thì DN cuối cùng có mức giá trả cao nhất là DN trúng đấu giá. Việc xác định DN trúng đấu giá thực hiện theo Quy chế cuộc đấu giá và tuân thủ quy định pháp luật.

Thời gian, địa điểm cho người tham gia đấu giá xem xét giấy tờ về tài sản

Tiếp nhận đăng ký xem giấy tờ về tài sản:

Đối với Khối băng tần B1: Đến 17h00’ ngày 28/02/2024 (giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia (Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Thời gian xem giấy tờ về tài sản: giờ hành chính ngày 29/02/2024 và ngày 01/03/2024.

Đối với Khối băng tần C2: Đến 17h00’ ngày 11/3/2024 (giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia (Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Thời gian xem giấy tờ về tài sản: giờ hành chính ngày 12/3/2024 và ngày 13/3/2024.

Đối với Khối băng tần C3: Đến 17h00’ ngày 05/3/2024 (giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia (Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Thời gian xem giấy tờ về tài sản: giờ hành chính ngày 06/3/2024 và ngày 07/3/2024.

 

Địa điểm xem giấy tờ về tài sản: Cục Tần số vô tuyến điện, địa chỉ: 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Đối với Khối băng tần B1 là 14h00’ ngày 08/3/2024; Đối với Khối băng tần C3 là 14h00′ ngày 14/03/2024 và Khối băng tần C2 là 14h00′ ngày 19/03/2024 tại Hội trường tầng 10 Cục Tần số VTĐ, 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mọi thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia. ĐT: 02437.622.619.

(Mic.gov.vn)