Trang chủ / Hoạt động - Sự kiện / Triển khai thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 từ ngày 01/01/2023

Triển khai thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 từ ngày 01/01/2023

3:28 chiều 14/12/2022

Ngày 28/10/2022 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 14/2022/TT-BTTTT quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 12/12/2022. Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết  cho việc thưc hiện Thông tư ngay khi có hiệu lực, ngày 07/12/2022 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra văn bản số 5902/BTTTT-KHTC hướng dẫn và đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ thực hiện.

h221205 cv huong dan xd ke hoach