Trang chủ / Danh sách các đơn vị đã được nhận hỗ trợ / Danh sách các đơn vị nhận hỗ trợ tại tỉnh Quảng Ngãi

Danh sách các đơn vị nhận hỗ trợ tại tỉnh Quảng Ngãi

3:20 chiều 15/01/2024

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế, điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư đủ điều kiện nhận hỗ trợ sử dụng Dịch vụ Internet băng rộng cố định mặt đất (VNPT Quảng Ngãi)

Quang Ngãi vnpt th6 BB_DT23_420230720_09522112

1329

1493

1529

1639

1852

1885