Trang chủ / Thông báo / Quyết định ban hành Thiết kế tiêu chuẩn trạm BTS và công trình hạ tầng đáp ứng yêu cầu tối thiểu cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông

Quyết định ban hành Thiết kế tiêu chuẩn trạm BTS và công trình hạ tầng đáp ứng yêu cầu tối thiểu cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông

10:36 sáng 15/09/2023

Ngày 29/8/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 1669/QĐ-BTTTT ban hành Thiết kế tiêu chuẩn trạm BTS và công trình hạ tầng đáp ứng yêu cầu tối thiểu cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông.

1669-QĐ

Mo hinh thiet ke VTCI