Trang chủ / Hoạt động - Sự kiện / Tài liệu Hội nghị tập huấn, hướng dẫn triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Tài liệu Hội nghị tập huấn, hướng dẫn triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

3:56 chiều 06/06/2022

Danh sách tài liệu Hội nghị tập huấn, hướng dẫn triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025:

– Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025;