Trang chủ / Danh sách các đơn vị đã được nhận hỗ trợ / Danh sách các cơ sở được nhận hỗ trợ tại tỉnh Hậu Giang

Danh sách các cơ sở được nhận hỗ trợ tại tỉnh Hậu Giang

3:02 chiều 07/08/2023

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế, điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư đủ điều kiện nhận hỗ trợ sử dụng Dịch vụ Internet băng rộng cố định mặt đất (VNPT Hậu Giang)

Cv xac nhan danh sach vnpt

Danh sach Mau 10b

Danh sach Mau 10b

ds_-03072023091743