Trang chủ / Danh sách các đơn vị đã được nhận hỗ trợ / Danh sách các đơn vị được nhận hỗ trợ tại tỉnh Lâm Đồng

Danh sách các đơn vị được nhận hỗ trợ tại tỉnh Lâm Đồng

9:46 sáng 07/08/2023

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế, điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư đủ điều kiện nhận hỗ trợ sử dụng Dịch vụ Internet băng rộng cố định mặt đất (Viettel Lâm Đồng)

XAC NHAN VIEN THONG CONG ICH 7.2023 (1)

Danh sach kem theo (1)