Trang chủ / Danh sách các đơn vị đã được nhận hỗ trợ / Danh sách các đơn vị nhận hỗ trợ tại tỉnh Lạng Sơn

Danh sách các đơn vị nhận hỗ trợ tại tỉnh Lạng Sơn

3:52 chiều 07/08/2023

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế, điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư đủ điều kiện nhận hỗ trợ sử dụng Dịch vụ Internet băng rộng cố định mặt đất (VNPT Lạng Sơn)

154-kt-Danh sach xac nhan VTCI Internet bang rong co dinh danh cho doi tuong to chuc_VNPT

HTS-Xac nhan DS doi tuong thu huong VTCI (doi tuong truong hoc-VNPT))

Lang Son 6 năm 2023 (84 doi tuong VNPT)