Trang chủ / Danh sách các đơn vị đã được nhận hỗ trợ / Danh sách các đơn vị nhận hỗ trợ tại Tỉnh Cà Mau

Danh sách các đơn vị nhận hỗ trợ tại Tỉnh Cà Mau

11:24 sáng 15/01/2024
Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế, điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư đủ điều kiện nhận hỗ trợ sử dụng Dịch vụ Internet băng rộng cố định mặt đất (VNPT và Viettel Cà Mau)