Trang chủ / Danh sách các đơn vị đã được nhận hỗ trợ / Danh sách đơn vị được nhận hỗ trợ tại tỉnh Lào Cai

Danh sách đơn vị được nhận hỗ trợ tại tỉnh Lào Cai

4:34 chiều 04/08/2023

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm ý tế xã, điểm cung cấp dich vụ Internet băng rộng đã được nhận hỗ trợ từ Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 tại tỉnh Lào Cai

20230607_cung_cap_th_20230607120230607015929167_Signed 20230607_Phu_luc_ds_xac_nhan_i20230607015956652_Signed 20230607_Phu_luc_ds_xac_nhan_internet_06_thang_dau_nam_2023_230607105131703701_20230607121357558 document (1)