Trang chủ / Danh sách các đơn vị đã được nhận hỗ trợ / Danh sách đơn vị được nhận hỗ trợ tại tỉnh Phú Yên

Danh sách đơn vị được nhận hỗ trợ tại tỉnh Phú Yên

4:44 chiều 04/08/2023

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm ý tế xã, điểm cung cấp dich vụ Internet băng rộng đã được nhận hỗ trợ từ Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 tại tỉnh Phú Yên

xac_nhan_don_vi_du_dieu_kien_huong_vtci_

5.Phú Yên

5.Phú Yên T4

So xac nhan TTKD VNPT Phu Yen (thang1-2-3.2023)

So xac nhan TTKD VNPT Phu Yen (thang4-5-6.2023)

xac nhan dang ky VTCI VNPT quy 1.2023

xac nhan dang ky VTCI VNPT quy 2.2023

So xac nhan Viettel thang 1-2.2023

So xac nhan Viettel thang 3.2023

So xac nhan Viettel thang 4.2023

xac nhan dang ky VTCI Viettel thang 1-2

xac nhan dang ky VTCI Viettel thang 3

xac nhan dang ky VTCI Viettel thang 4