Trang chủ / Danh sách các đơn vị đã được nhận hỗ trợ / Danh sách các đơn vị nhận hỗ trợ tại Tỉnh Lào Cai

Danh sách các đơn vị nhận hỗ trợ tại Tỉnh Lào Cai

1:48 chiều 15/01/2024

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế, điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư đủ điều kiện nhận hỗ trợ sử dụng Dịch vụ Internet băng rộng cố định mặt đất (Viettel, VNPT Lào Cai)

Lào cai Viettel th10 20231026_danh_sach_xac_nhan_th20231027045955620_Signed

Lào cai tháng 10 năm 2023_ds_so_xac_nhan_thang_10_231031094844801800_20231101075401676 Lào Cai tháng 11 _danh_sach_xac_nhan_thang_11_viettel_231124031300658650_20231127034111445

Lào Cai tháng 11 _danh_sach_xac_nhan_thang_11_viettel_231124031300658650_20231127034111445

Lào cai tháng 10 năm 2023_ds_so_xac_nhan_thang_10_231031094844801800_20231101075401676