Trang chủ / Thông báo / Bổ sung báo giá cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất tại các khu vực khó khăn được phổ cập DVVT đến năm 2025

Bổ sung báo giá cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất tại các khu vực khó khăn được phổ cập DVVT đến năm 2025

2:29 chiều 26/09/2023

           Ngày 15/9/2023, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam có công văn số 562/VTF-TCHC đề nghị Quý Doanh nghiệp báo giá cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (Dịch vụ viễn thông di động mặt đất và Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất) tại các khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông đến năm 2025.

          Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố bổ sung các khu vực khó khăn được phổ cập Dịch vụ viễn thông di động mặt đất, Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đề nghị Quý Doanh nghiệp bổ sung báo giá cung cấp Dịch vụ viễn thông di động mặt đất tại 266 thôn theo Biểu mẫu tại Phụ lục kèm theo.

         Yêu cầu đối với báo giá thực hiện theo Phụ lục 3 kèm theo công văn số 562/VTF-TCHC ngày 15/9/2023 của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

          Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đề nghị Quý Doanh nghiệp gửi Báo giá trước ngày 30/9/2023 về địa chỉ: Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam – Tầng 4 toà nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; gửi file mềm về địa chỉ: vanthuvtf@mic.gov.vn; (Đầu mối liên hệ: Ông Phí Minh Hảo, số điện thoại: 091.513.6668).

          Trân trọng./.

Công văn và danh sách kèm theo:

công văn 590 bổ sung danh sách 266 thôn

phục lục bổ sung 266 thôn