Trang chủ / Thông báo / Thanh lý tài sản năm 2021

Thanh lý tài sản năm 2021

2:05 chiều 03/11/2021

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Hội đồng thanh lý tài sản năm 2021 của Quỹ tổ chức bán đấu giá tài sản: là tài sản, công cụ trang thiết bị thanh lý tạSi Quyết định số 191/QĐ-VTF ngày 04/5/2021 của Giám đốc về việc thanh lý tài sản, công cụ trang thiết bị năm 2021.

Giá khởi điểm: là 9.330.000 đồng (chi tiết giá bán tại Quyết định số 296/QĐ-VTF ngày 30/6/2021 của Giám đốc quy định hình thức và giá bán thanh lý tài sản, công cụ trang thiết bị năm 2021 kèm theo);

Cách thức đấu giá: chi tiết tại Quy chế bán tài sản thanh lý kèm theo;

Thời gian xem tài sản: từ ngày 01/11/2021 đến 09 giờ 00 phút ngày 10/11/2021 tại Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam tầng 4 tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội;

Thời gian đăng ký mua tài sản: từ ngày 01/11/2021 đến 09 giờ 00 phút ngày 10/11/2021;

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 10/11/2021;

Địa điểm bán đấu giá: Phòng họp Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam tầng 4 tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội;

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản thanh lý năm 2021 của Quỹ liên hệ với Hội đồng thanh lý tài sản (Ông Phí Minh Hảo, Ông Phạm Hồ Quang).

 

Trân trọng./

Quyet dinh Thong bao Quy che