Danh sách các đơn vị đã được nhận hỗ trợ

Danh sách các đơn vị nhận hỗ trợ tại tỉnh Quảng Bình

15:59 07/08/2023

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế, điểm cung...

Danh sách các đơn vị nhận hỗ trợ tại tỉnh Lạng Sơn

15:52 07/08/2023

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế, điểm cung...

Danh sách các đơn vị nhận hỗ trợ tại tỉnh Hòa Bình

15:38 07/08/2023

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế, điểm cung...

Danh sách các cơ sở được nhận hỗ trợ tại tỉnh Cao Bằng

15:12 07/08/2023

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế, điểm cung...

Danh sách các cơ sở được nhận hỗ trợ tại tỉnh Hậu Giang

15:02 07/08/2023

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế, điểm cung...

Danh sách các cơ sở được nhận hỗ trợ tại tỉnh Ninh Thuận

11:04 07/08/2023

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế, điểm cung...

Danh sách các đơn vị được nhận hỗ trợ tại Tỉnh Đắk Lắk

10:31 07/08/2023

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế, điểm cung...

Danh sách các đơn vị được nhận hỗ trợ tại tỉnh Cà Mau

10:20 07/08/2023

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế, điểm cung...

Danh sách các đơn vị được nhận hỗ trợ tại tỉnh Yên Bái

10:00 07/08/2023

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế, điểm cung...

Danh sách các đơn vị được nhận hỗ trợ tại tỉnh Tiền Giang

09:51 07/08/2023

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế, điểm cung...